Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


2. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva, 28. svibnja 2010., Zagreb

2. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 28. svibnja 2010., s početkom u 13:30 sati. Predloženi Dnevni red je sljedeći:

  1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Savjeta za razvoj civilnog društva
  2. Izvješća o aktivnostima članova Savjeta za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske između dviju sjednica Savjeta
  3. Rasprava o Nacrtu Zakona o organizacijama koje djeluju za opće dobro
  4. Rasprava o Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
  5. Dogovor o organizaciji strateškog planiranja rada Savjeta za sljedeće razdoblje
  6. Razno
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors