Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Seminar o primjeni Kodeksa pozitivne prakse financiranja, 18.-19. svibnja 2010., Rijeka

Seminar za davatelje financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na regionalnoj i lokalnoj razini o primjeni Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, otpočinje ciklus edukacija o primjeni Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, usvojenog u Hrvatskome saboru u veljači 2007 (NN 16/2007). Ured za udruge svake godine prikuplja podatke o financiranju organizacija civilnoga društva, kao i podatke o usklađenosti procedura u tijelima – davateljima financijske potpore s procedurama koje propisuje Kodeks. Ti se podaci objedinjuju u cjelovito izvješće koje Ured podnosi Vladi Republike Hrvatske i ono se izrađuje u skladu sa zahtjevima transparentnosti i javnosti podataka o financiranju udruga / organizacija civilnog društva koje postavlja već spomenuti Kodeks. Podaci prikupljeni unazad dvije godine s razina lokalne i područne samouprave pokazali su značajne razlike u procedurama dodjele financijskih sredstava među pojedinim jedinicama lokalne i područne samouprave, a u velikom dijelu i značajna odstupanja od procedura propisanih Kodeksom. Sve to ukazalo je na potrebu izrade Priručnika o primjeni Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, kojeg su Ured za udruge i Nacionalna zaklada zajednički izradili u listopadu 2009. godine.
 
Organiziranje edukacija o primjeni Kodeksa jedna je od mjera iz Operativnog plana provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2006-2011, ali i Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije u nadležnosti Ureda za udruge.
 
Prva u nizu edukacija o primjeni Kodeksa održat će se 18. i 19. svibnja u Rijeci, u prostorima Gradske vijećnice, a u nastavku možete pronaći prijavni obrazac i program seminara. Napominjemo da su prostorni kapaciteti za seminar ograničeni, te ćemo moći uzeti u obzir prijave do popune raspoloživih mjesta, prema redoslijedu njihovog zaprimanja. Molimo da popunjeni prijavni obrazac u elektronskom obliku pošaljete na adresu e-pošte: marina.lochert@uzuvrh.hr ili na telefaks 01/4599-811.
 
 
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors