Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj za „Aktivno europsko sjećanje“ unutar programa Europa za građane

U sklopu Aktivnosti 4 „Aktivno europsko sjećanje“ programa Europa za građane, čitav spektar neprofitnih organizacija (kao što su udruge, udruženja preživjelih, udruženja obitelji žrtava, memorijalni centri, muzeji, lokalne i regionalne vlasti, federacije, organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika - think tanks, obrazovne i istraživačke ustanove, organizacije aktivne u području volonterskog rada, zaklade i sl.) imaju priliku podnijeti projektne prijedloge na temu aktivnog europskog sjećanja do 1. lipnja 2013.

U okviru ovog natječaja financijski će se podržati aktivnosti organiziranja događanja različitih formata i/ili proizvodnju čitavog spektra audio-vizualnih materijala kojima se širi svijest o žrtvama totalitarnih režima nacizma i staljinizma, komemorira se žrtvama tih poredaka te se osnažuju temeljne vrijednosti Europske unije kao što su sloboda, demokracija i poštivanje ljudskih prava.
 
Financijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja iznosi između 10.000,00 i 100.000,00 EUR (EU sredstvima moguće je pokriti najviše 70% ukupnih troškova projekta). 
 
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje, a prijavnu dokumentaciju preuzmite na internetskim stranicama Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike.
 
Primjere dobre prakse također možete potražiti na našim stranicama. 

Za sve odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori