Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj za sastanke građana općina i gradova unutar programa Europa za građane

 

U sklopu Aktivnosti 1, Mjere 1.1. „Sastanci građana bratimljenih gradova“ programa Europa za građane gradovi i općine imaju priliku podnijeti projektni prijedlog za organiziranje sastanka građana gradova i općina, službeno pobratimljenih ili onih koji njeguju tek neformalni vid suradnje, do 1.lipnja 2011.godine.

Svrha natječaja „Sastanci građana“ jest organiziranje sastanaka građana koji okupljaju građane gradova/općina u bilo kojoj od zemalja članica Programa, naslanjajući se na postojeća ili buduća, formalna ili neformalna partnerstva među općinama i gradovima za razvoj snažnog, neformalnog i osobnog odnosa među građanima. U sklopu ovog natječaja moguće je ostvariti potporu u visini do 25.000,00 EUR.
Sastanak mora uključivati jedince lokalne samouprave iz najmanje dviju država sudionica Programa, od kojih je najmanje jedna država članica EU-a. Minimalni broj sudionika na sastancima je 25 međunarodnih sudionika, a susret se može odvijati u bilo kojoj zemlji sudionici Programa (to su za sada zemlje članice Europske unije, Hrvatska, Makedonija i Albanija).
 
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje, a prijavnu dokumentaciju preuzmite na internetskim stranicama Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike.
Za sve odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.
 
 
 
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori