Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Hrvatskih voda

Hrvatske vode objavile su javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga iz područja upravljanja vodama u 2009. godini, te za sufinanciranje održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih manifestacija udruga iz područja upravljanja vodama u 2009. godini. Hrvatske vode sufinancirat će pokriće dijela troškova za realizaciju projekata ili za održavanje skupova iz područja upravljanja vodama u 2009. godini za sastavnice vodnog gospodarstva: zaštitu od štetnog djelovanja voda, korištenje voda i zaštitu voda, najviše do 50 posto njihovog ukupnog iznosa, a ta se sredstva ne mogu koristiti za pokriće putnih troškova i troškova dnevnica za službena putovanja.

Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte ili održavanje svojih skupova prijaviti na propisanim obrascima s detaljnim opisom projekta ili skupa kojeg prijavljuju. Obrasci za prijavu, zajedno s detaljnim uputama za prijavljivanje, mogu se potražiti na web-stranici Hrvatskih voda, a rok za prijavu na natječaj je 11. svibnja 2009.

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori