Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

HRT – Javni poziv za humanitarne i druge akcije

Povjerenstvo za opće humanitarne i druge akcije Hrvatske radiotelevizije (HRT) objavljuje

JAVNI POZIV
 
za sve zainteresirane za opće humanitarne i druge akcije, čija je svrha ostvarivanje nekog humanitarnog, odnosno, javnog dobra da Povjerenstvu HRT-a dostave svoje prijedloge o humanitarnim i drugim akcijama, a u ostvarenju kojih očekuju sudjelovanje HRT-a.
 
Pristigli prijedlozi trebaju biti u skladu sa slijedećim kriterijima:
 
a) predložena opća humanitarna ili druga akcija mora imati stvarno i simbolično značenje za društvo u cjelini;
 
b)  mora afirmirati HRT kao stvaran i simboličan subjekt humanitarnosti i javnog dobra;
 
c) mora javno poticati institucije, građane i ostale na rješavanje općih humanitarnih i općedruštvenih zadaća;
 
d) ne smije biti nadomjestak za izostanak aktivnosti tijela javnih vlasti i drugih institucionalnih čimbenika u čijoj su zakonskoj i moralnoj nadležnosti takva pitanja;
 
e) ne smije promicati bilo koji i bilo čiji partikularni politički, gospodarski ili drugi interes;
 
f) predlagatelji moraju uživati nesporan javni ugled i moralni kredibilitet;
 
g) prijedlog mora sadržavati opće podatke o predlagatelju, vrsti i svrhovitosti opće humanitarne
 
ili druge akcije te obrazloženje o udovoljavanju gore navedenim kriterijima.
 
Povjerenstvo HRT-a zadržava pravo da od predlagača zahtjeva dodatna pojašnjenja i dokumentaciju.
                                                                 
Upute vezane za javni poziv mogu se zatražiti na broj telefona: 01/634-3162 u vremenu od 9-14 sati za vrijeme trajanja poziva te na adresi elektroničke pošte bozidar.essert@hrt.hr.  
 
Povjerenstvo će najkasnije mjesec dana od zaključenja javnog poziva uputiti prijedlog Ravnateljstvu HRT-a na konačno odlučivanje te najkasnije petnaest dana nakon odluke Ravnateljstva HRT-a o tomu obavijestiti predlagatelje. 
 
Rok za dostavu ponuda je 11. travnja 2009. do 10:00 sati u pismenoj formi u službu Expedita HRT-a, na adresu: Prisavlje 3, 10 000 Zagreb, uz naznaku ''Javni poziv za humanitarne i druge akcije - ne otvarati''.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori