Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Zagrebačka banka – Natječaj za dodjelu donacija u 2012.

Zagrebačka banka raspisala je javni Natječaj za dodjelu donacija u 2012. Natječaj, koji se objavljuje već 14 godina, otvoren je za organizacije udruge, klubove i društva kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata koji neposredno ili posredno utječu na poboljšanje kvalitete života društvene zajednice i to u sljedećim područjima:

  • Djeca i mladi – projekti vezani za razvoj samosvijesti i razvoj socijalnih vještina kod djece i mladih -
    Projekti koji pridonose zdravom odrastanju, uspostavljanju zdravijih i kvalitetnijih odnosa i pozitivnog ponašanja, koji omogućuju da se djeca i mladi uspješnije nose sa zahtjevima i izazovima koje pred njih stavlja svakodnevni život, a sve u cilju obiteljskog, školskog i društvenog uspjeha djece i mladih.
  • Inovativnost -  poticanje inovacija koje pridonose napretku na svom području djelovanja te imaju korist za društvo općenito -
    Inovativni i kreativni projekti ključni su za održiv razvoj zajednice. U trenutku kada inovacija bude implementirana, ona mora rezultirati benefitima za okolinu, što se u konačnici odražava na povećanje kvalitete življenja; inovativni projekti u edukaciji, kulturi, turizmu, kreativnoj industriji....
  • Humanitarno djelovanje – projekti koji pridonose unapređenju kvalitete života -
    Projekti u području zdravstva i edukacije koji uključuju sve generacije, a baziraju se na korištenju novih pristupa, tehnologija.
Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 15. srpnja 2012., a rezultati će biti objavljeni u rujnu 2012.

Detaljnije informacije o natječaju možete pronaći ovdje.

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori