Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj UNDEF-a za projekte koji promiču demokraciju

Fond za demokraciju Ujedinjenih naroda raspisao je natječaj za financiranje projekata koji promiču demokraciju. Tematske kategorije koje dolaze u obzir za financiranje dotiču se demokratskog dijaloga, jačanja kapaciteta civilnog društva, obrazovanja za građanstvo, prava na pristup informacijama, transparentnosti i ostalih demokratskih odlika društva. Prednost prilikom odabira imat će projekti koji promiču uključivost i rodnu jednakost.
Ovim putem pozivaju se organizacije civilnoga društva da svoje projektne prijedloge prijave on-line, na internetskoj stranici Fonda, a prihvatljivi jezici za prijavu su engleski i francuski. Rok do kojeg se primaju prijave je 31. prosinac 2009. Sve detalje vezane uz natječajnu proceduru možete naći u Uputama za prijavitelje.

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori