Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj UNDP-a u sklopu Projekta COAST

Program Ujedinjenih naroda za razvoj raspisao je Poziv na iskaz interesa za udruge za suradnju u obilježavanju Dana obale 2008. godine. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti udruge registrirane u Dalmaciji (Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija) te prvenstveno (ali ne isključivo) udruge registrirane za obavljanje aktivnosti iz područja zaštite prirode, zaštite okoliša i promicanja održivog razvoja.

Tražena financijska potpora ne smije prijeći 90% ukupnih troškova predviđene aktivnosti za obilježavanje Dana obale. Maksimalni iznos potpore za jednu udrugu iznosit će 20,000 kn,  a maksimalan broj udruga koje će se financirati ovim Pozivom je četiri (po jedna za svaku dalmatinsku županiju). Sve zainteresirane udruge trebaju svoje zahtjeve za potporu podnijeti na propisanim obrascima, zaključno do 15. kolovoza 2008. Detalje o Pozivu na iskaz interesa i informaciju o cjekupnoj potrebnoj dokumentaciji potražite ovdje, a u nastavku preuznite obrasce za prijavu.
Tekst Poziva na iskazivanje interesa možete preuzeti ovdje.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori