Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj UN fonda za zaustavljanje nasilja nad ženama

Fond Ujedinjenih naroda za zaustavljanje nasilja nad ženama raspisao je 15. natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen organizacijama civilnog društva, vladinim institucijama i UN agencijama. Fond je uspostavila Generalna skupština Ujedinjenih naroda, a njime upravlja UN Razvojni fond za žene (United Nations Development Fund for Women - UNIFEM).

Natječajem se namjeravaju podupirati aktivnosti provedbe nacionalnih i lokalnih politika, zakona i akcijskih planova u području borbe protiv i zaustavljanja nasilja nad ženama.
 
Rok za podnošenje prijava je 20. siječnja 2011. i to samo elektronskim putem, a prijave dostavljene putem pošte i elektronske pošte, te putem faksa neće biti prihvaćene.
 
Detaljnije informacije o natječaju, kao i Upute za prijavitelje dostupne su ovdje
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori