Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Udruženje agencija za lokalnu demokraciju (Association of Local Democracy Agencies -ALDA) objavila tri natječaja dostavu projektnih prijedloga

Udruženje agencija za lokalnu demokraciju (eng. Association of Local Democracy Agenicies – ALDA) objavila je 3 natječaja za dostavljanje projektnih prijedloga:

-         za financiranje pilot projekata pod nazivom „Ovlasti i obveze na lokanoj razini u području migracijske politike“. Svrha natječaja je omogućiti potporu poticanju novih i inovativnih projekata s ciljem jačanja migracijske politike na lokanoj razini u smislu „ovlasti i obveza“, a kojima će zamijeniti stari pristup temeljen na „pravima i obvezama“. Projektni prijedlozi trebali bi ojačati znanje i vještine lokalne vlasti i organizacija civilnog društva u području aktivnog civilnog građanstva;
-         za potporu aktivnostima koje potiču provedbu Kodeksa pozitivne prakse sudjelovanja građanstva u procesima donošenja odluka. Svrha natječaja jest daljnje jačanje suradnje lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u cilju poticanja dobrog upravljanja i aktivnog sudjelovanja zajednice u procesima donošenja odluka;
-         za potporu aktivnostima jačanja snage građana za pokretanje inicijativa pred Europskom komisijom o pitanjima koja se mogu riješiti na EU razini, što je definirano člankom 11. Lisabonskog ugovora - Udruženje agencija za lokalnu demokraciju, uzimajući u obzir rastući interes u Europi u odnosu na aktivno građanstvo te posebice za status europskog građanina raspisuje ovaj natječaj za partnere koji bi razvijali inovativne aktivnosti s obzirom na Lisabonski ugovor i članak 11.
 
Potencijalni prijavitelji moraju biti:
-         neprofitne, nevladine organizacije;
-         lokalne vlasti
te moraju imati pravni status i biti pravno osnovane u zemljama članicama EU, Hrvatskoj, Makedoniji i Albaniji gdje će projekt biti i proveden. Prijavitelji mogu dostaviti samo po jedan projektni prijedlog, a maksimalni iznos sufinanciranja aktivnosti je 2 500 eura. Pravo prijave na natječaj imaju samo članovi Udruženja agencija za lokalnu demokraciju, a članstvo možete ostvariti bilo kada.
 
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 20. kolovoza 2010. a detaljnije informacije i obrazac za prijavu:
 
-         na natječaj „Ovlasti i obveze na lokanoj razini u području migracijske politike“ možete pronaći ovdje;
-         na natječaj „Kodeks pozitivne prakse sudjelovanja građanstava u procesima donošenja odluka“ možete pronaći ovdje;
-         za natječaj razvijanja „inovativnih aktivnosti za inicijativnu snagu građana“ možete pronaći ovdje.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori