Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Grad Zagreb objavio natječaj za promicanje ljudskih prava

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba objavilo je javni natječaj za ostvarivanje financijske potpore za sufinanciranje programa/projekata udruga sa područja promicanja ljudskih prava za 2009. Maksimalna visina financijske potpore je 50.000.00 kuna, a potpore se dodjeljuju za sufinanciranje programa/projekata koji su od interesa za Grad Zagreb i to iz područja:

1.  suzbijanje rasne i druge diskriminacije - razvijanje multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava i nenasilnog rješavanja sukoba;
2.  promicanje ravnopravnosti spolova - podizanje javne svijesti o ljudskim pravima žena;
3.  nacionalne manjine - osvješćivanje građana u svrhu učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, suzbijanje stereotipa i predrasuda prema nacionalnim   manjinama;
4.  vjerska prava i slobode - promicanje ekumenskog dijaloga i međukonfesionalne suradnje na području Grada.
 
 
Rok za prijavu je 17. travnja 2009., a prijavne obrasce i detalje vezane uz prijavu potražite na internetskim stranicama Grada Zagreba.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori