Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj za dodjelu nagrada za razvoj sudioničke demokracije i suradnje s građanima i organizacijama civilnog društva Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Nacionalna zaklada je 16. lipnja 2008. objavila natječaj za dodjelu nagrada jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj sudioničke demokracije i suradnje s građanima i organizacijama civilnog društva s ciljem boljeg uključivanja građana i građanki u procese pripreme i provedbe javnih politika u lokalnim i regionalnim zajednicama.

 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu prijaviti primjere dobre prakse i svoja postignuća u razvoju sudioničke demokracije kroz unaprjeđenje sustavnog uključivanja građana i građanki u utvrđivanje prioriteta javnih potreba u zajednici te njihovog uključivanja u procese donošenja odluka u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
 
Nacionalna zaklada produžila je rok za prijavu na natječaj te je novi rok 30. rujna 2008. godine.

Više o natječaju uz dokumentaciju dostupno je na stranicama Nacionalne zaklade.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori