Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Nacionalna zaklada objavila Poziv za iskaz interesa "Prostori (su)djelovanja"

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva sukladno Planu dodjele sredstava Nacionalne zaklade i Kalendaru objave natječaja, poziva za iskaz interesa za suradnju i pozivnih natječaja za razvojnu suradnju u 2014. godini objavila je Poziv za iskaz interesa za uspostavu Razvojne suradnje u području Pilot-programa "Prostori (su)djelovanja" kojim se pozivaju svi gradovi u Republici Hrvatskoj koji žele sudjelovati u procesu savjetovanja, zajedničkog rada s organizacijama civilnoga društva i građanima na utvrđivanju prostora u gradu koji mogu biti preuređeni u buduće društvene (društveno-kulturne) centre da prijave svoj interes za uključivanje u Razvojnu suradnju s Nacionalnom zakladom.

 
Na Poziv za iskaz interesa za uspostavljanje Razvojne suradnje mogu se prijaviti isključivo gradovi u Republici Hrvatskoj koji do 9. lipnja 2014. godine dostave propisanu dokumentaciju za iskaz interesa te kroz podršku Nacionalne zaklade osiguraju pripremu osnovnog procesa i dokumentacije koja će biti potrebna za dostavu na natječaje kojim će se financirati društveni (društveno-kulturni) centri iz strukturnih fondova EU.

Više informacija i obrasci za prijavu: http://zaklada.civilnodrustvo.hr
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori