Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Zaklada "Kultura nova" objavila je javne pozive na predlaganje projekata i programa te na iskaz interesa za suradnju

Zaklada "Kultura nova" je 3. lipnja 2013. godine na službenim mrežnim stranicama www.kulturanova.hr u okviru Programa podrške 2013 objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa te javne pozive na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom.

Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje projekata/programa u 2014. godini. Indikativni proračun Programa podrške 2013 iznosi 5.130.000 kn.

Rok za podnošenje prijava je 10. rujna 2013. godine.

Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade http://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2013, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2013, uključujući prijavnice u elektroničkom obliku i dodatne obrasce za pojedina programska područja.

Program podrške 2013 obuhvaća četiri sljedeća programska područja:

Programsko područje 1: Operativna podrška za programski razvoj
• a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
• a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
• b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
• b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn
Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa
• a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn
• b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
• c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn
Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi
• a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
• b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn
Programsko područje 4: Pilot program — Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi
Programsko područje 4 ostvaruje se kao pilot program putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, kojim se razvija suradnja kroz provedbu zagovaračkih aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva, koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe.

Napominjemo da se pitanja o Programu podrške 2013 mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 3. 6. 2013. do 31. 7. 2013. i od 16. 8. 2013. do 4. 9. 2013.
 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori