Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Ureda za ravnopravnost spolova 2009.

Ured za ravnopravnost spolova objavio je natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2009. godinu na poziciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske u okviru područja

Jačanje institucionalnih mehanizama – Edukacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova“
 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava, kao i visina financijske potpore je 200.000,00 kuna, a predviđeno trajanje je 7 mjeseci, s početkom provedbe 1. listopada 2009. do 1. svibnja 2010.
 
Rok za prijavu je do 15. kolovoza 2009.
 
Dodatne informacije o natječaju uključujući i obrasce za prijavu dostupni su na stranicama Ureda za ravnopravnost spolova.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori