Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je

Natječaj za prijavu projekata za sufinanciranje osnivanja i razvoja
ribarskih zadruga i udruga
 
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju ribarske zadruge registrirane sukladno odredbama Zakona o zadrugama (Narodne novine, br. 36/95, 67/01, 24/01 i 12/02) i ribarske udruge registrirane sukladno odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 – ispravak).
 
U okviru kriterija natječaja sufinanciraju se projekti koji su realizirani i/ili će se realizirati u 2009. godini i sva tražena financijska dokumentacija mora biti iz 2009. godine.
 
Prijave se podnose isključivo na Obrascu za prijavu projekta za sufinanciranje osnivanja i razvoja ribarskih zadruga i udruga koji se nalazi na web-stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja: www.mps.hr, te moraju sadržavati sve tražene priloge navedene uz Obrazac.
 
Rok za dostavu prijava je 1. srpnja 2009.
 
Detaljne informacije dostupne su na stranicama Ministarstva.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori