Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga objavio je javni natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2009.

Udruge, čija je djelatnost od općeg dobra u Republici Hrvatskoj, svoje projektne prijedloge mogu prijaviti za dvije vrste financijske potpore:
 
Projekte – koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rješavanja postojećih problema u području prevencije ovisnosti o drogama, posebice preventivne programe usmjerene na rizične skupine djece i mladih, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine
 
Projekte – koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rješavanja postojećih problema u području resocijalizacije ovisnika o drogama, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine
 
Najveći iznos koji će biti odobren po projektu je 100.000,00 kuna.
 
Rok za podnošenje prijava je 16. veljače 2009.

Više o natječaju uz obrasce za prijavu dostupni su na www.uredzadroge.hr.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori