Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavilo je Poziv za prijavu udruga za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i raspoloživih sredstava Državnog proračuna u 2008. godini.
 
Na natječaj se mogu javljati udruge iz područja zdravstva, udruga osoba s invaliditetom koje djeluju u području socijalne skrbi te udruge koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću. U okviru natječaja financirat će se jednogodišnji i višegodišnji projekti i programi, ali su udruge u mogućnosti dobiti i jednokratne potpore.
 
Obrasci za prijavu, naputci za pripremu prijava kao i rokovi za podnošenje prijava mogu se preuzeti ovdje.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori