Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Ured za ljudska prava objavio natječaj za udruge

Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske objavio je

                                                                                                            N a t j e č a j

za prijavu projekata i programa udruga u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008.

Prioritetna područja u okviru kojih udruge mogu prijaviti programe/projekte su:

p- 1  projekti udruga mladih – prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu i pušenju

p- 2  projekti zaštite beskućnika

p- 3  projekti obrazovanja ciljanih skupina (policijskih službenika, državnih odvjetnika, sudaca, zdravstvenih i socijalnih djelatnika, vojnih  osoba, predstavnika civilnoga društva, turističkih djelatnika i diplomatsko-konzularnog osoblja, studenata) o trgovanju ljudima

p- 4  projekti osvješćivanje žena – pripadnica romske nacionalne manjine o ljudskim pravima

p- 5  projekti poboljšanja položaja žena s invaliditetom

p- 6  projekti udruga koje se bave problematikom suzbijanja HIV/AIDS-a i Hepatitisa C – prevencija i provedba destigmatizacijskih aktivnosti                         

p- 7  projekti suzbijanja korupcije
p- 8  projekti zaštite ljudskih prava tražitelja azila i azilanata
                       
p- 9  projekti zaštite žrtava mobbinga – suzbijanje uznemiravanja na radnom mjestu

p-10 projekti obrazovanja lokalne zajednice o pravima nacionalnih manjina

p-11 projekti zaštite osoba s duševnim smetnjama

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 5. svibnja 2008.
 
Više informacija te upute i obrasci dostupni su na: 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori