Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Ministarstva kulture u sklopu javnih potreba u kulturi za 2012.

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu kojim se podupiru djelatnosti u kulturi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. To podrazumijeva programe koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični i profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Poziv je otvoren za prijavu projektnih prijedloga u sklopu 17 programa i to samostalnim umjetnicima, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, kao i građanima i udrugama te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu u skladu je sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, te općim i posebnim kriterijima Kulturnih vijeća za odabir programa, a jedan od uvjeta je i ocjena izvršenja vezana uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture u programima u 2011. godini. 

Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2011., a podnose se on-line popunjavanjem propisanih obrazaca dostupnih na stranicama Ministarstva kulture.

Detaljnije informacije o ovom Pozivu možete pronaći ovdje.

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori