Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga VRH u 2011.

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske objavio je javni natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2011. godinu na poziciji Ureda.

U sklopu ovog natječaja udruge se pozivaju slati prijedloge projekata koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rješavanja postojećih problema u području resocijalizacije ovisnika o drogama, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja (do 17. Siječnja 2010.).

Ostale informacije o natječaju uključujući i cjeloviti tekst natječaja te obrazac za prijavu i naputak možete pronaći ovdje.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori