Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - sufinanciranje u području zaštite okoliša

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja programa i projekata u području zaštite okoliša. Pravo na sredstva sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici, zadruge hrvatskih branitelja, javne ustanove i druge pravne osobe te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, ako ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj.

 
Ponude se dostavljaju posebno za svaki projekt, a rok za dostavu natječajne dokumentacije je 16. rujna 2010. Ponude se dostavljaju na adresu:
 
Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
Ksaver 208
10000 Zagreb
 
uz naznaku: „Ponuda za Natječaj radi korištenja sredstava Fonda u području zaštite okoliša – Ne otvarati“. Cjelokupni tekst natječaja te popratne obrasce pronađite na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori