Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – sufinanciranje u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Pravo na sredstva sukladno ovo Natječaju mogu ostvariti trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici, zadruge hrvatskih branitelja, javne ustanove i druge pravne osobe te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, ako ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj.

Ponude se dostavljaju posebno za svaki projekt, a rok za dostavu natječajne dokumentacije je 16. rujna 2010. Ponude se mogu dostaviti za najviše dva projekta koji su predmet ovog Natječaja, a dostavljaju se na adresu:
 
Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
Ksaver 208
10000 Zagreb
 
uz naznaku: „Ponuda za Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi financiranja projekata u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije – Ne otvarati“. Cjelokupni tekst natječaja te popratne obrasce pronađite na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori