Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Grad Solin – javne potrebe u športu za 2010.

Temeljem članka 76., a u svezi s člankom 48. Zakona o športu (N.N. 71/06) Grad Solin je objavio

            Poziv za predlaganje programa javnih potreba u športu Grada Solina za 2010.
 
Natječaj je otvoren za športske klubove, športska društva, saveze i zajednice, odnosno sve pravne osobe (udruge, ustanove, trgovačka društva) ili fizičke osobe koje obavljaju športske djelatnosti, a financirat će se sljedeći programi/projekti/aktivnosti:
 
-         redovite aktivnosti športaša i nastupi športskih udruga na natjecanjima
-         programi športskih škola djece i mladeži
-         izvannastavne aktivnosti djece i učenika osnovnih i srednjih škola
-         izvannastavne aktivnosti studenata
-         Športsko – rekreacijske aktivnosti građana
-         športske i športsko – rekreacijske aktivnosti invalidnih osoba
-         posebni programi koje provodi i prati Solinska zajednica športova
-         Stipendiranje vrhunskih športaša
-         sufinanciranje stručnog rada
-         program proslave obljetnice športskih udruga Grada
-         programi nastupa športaša i športskih udruga od osobitog značaja na značajnim međunarodnim natjecanjima
-         osposobljavanje stručnih kadrova i izdavaštva
-         izvanredni programi koji su namijenjeni praćenju značajnih športskih priredbi u Gradu Solinu u 2010.
-         program športskih specijalističkih liječenih usluga
-         športske nagrade i priznanja
-         športske udruge posebnog značaja za Grad Solin
-         pokroviteljstvo Grada Solina nad pojedinim športskim manifestacijama
-         održavanje i sanacija športsko-rekreacijskih centara
-         održavanje i sanacija ostalih športsko objekata na području Grada Solina
-         programi jednokratnih pomoći športskim udrugama van sustava natjecanja
-         nabavka športske opreme i rekvizita športskim udrugama
-         izgradnja novih športskih objekata

Rok za dostavljanje prijava je 30. rujna 2009., a detaljnije informacije dostupne su na internetskoj stranici Grada Solina.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori