Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Riječki program lokalnog partnerstva

Grad Rijeka raspisao je javni natječaj za prijavu prijedloga projekta za "Riječki program lokalnog partnerstva", namijenjen vijećima mjesnih odbora na području grada Rijeke, udrugama i grupama građana zainteresiranih za neposredno sudjelovanje u uređenju manjih neuređenih javnih površina ili njihovih dijelova (park, dječja igrališta, drvoredi, cvjetne gredice, šetnice, neuređene zelene površine, manji divlji deponiji neopasnog komunalnog otpada i sl.).

 
Program lokalnog partnerstva podrazumijeva sufinanciranje komunalne opreme, građevnog materijala i sadnica, te troškove korištenja građevinskih strojeva u iznosu do 30.000,00 kuna po projektu. Rok za prijavu na natječaj je 5. ožujka 2009., a u sklopu natječaja bit će organizirana i radionica na temu "Kako napisati prijedlog projekta". Detaljnije informacije potražite na Internet stranicama Grada Rijeke.

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori