Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Grada Karlovca za prijavu programa i projekata udruga, objavljen 14. veljače 2008.

Objavljen je natječaj Grada Karlovca za prijavu programa i projekata udruga radi ostvarivanja prava na potporu iz sredstava Proračuna Grada Karlovca za 2008. godinu, 14. veljače 2008.

Pravo prijave programa po ovom natječaju imaju udruge čija je djelatnost od interesa za Grad Karlovac, a temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Grad Karlovac»:
- udruge koje djeluju na području grada Karlovca kroz organiziranu mrežu članstva, 
- udruga čijim se programom promiče ostvarivanje najviših vrednota ustavnog poretka:
sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav,
- udruge koje provode programe i projekte u sljedećim područjima aktivnosti:
• socijalna skrb,
• zaštita i promicanje ljudskih prava,
• potpora djeci i mladima,
• izvaninstitucionalno obrazovanje i inovacije u obrazovanju,
• demokratizacija i razvoj civilnog društva,
• unapređenje kvalitete življenja  te zaštita i očuvanje zdravlja,
• zaštita okoliša i održivi razvoj
• prevencija ovisnosti i nasilja
- udruge proistekle iz Domovinskog rata koje okupljaju hrvatske branitelje s područja grada Karlovca gdje i obavljaju svoju djelatnost.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu («Glasnik» Grada Karlovca).

Više informacija o natječaju dostupno je na stranicama Grada Karlovca
http://www.karlovac.hr/?NewsID=9224&CategoryID=403&LanguageID=241

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori