Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Grad Karlovac objavio natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2015. godini

Grad Karlovac objavio natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2015. godini.               
Predmet ovog Natječaja je prikupljanje programa i projekata iz područja zaštite potrošača kojima se provode aktivnosti edukacije i informiranja potrošača te unapređenja i promicanja prava potrošača koje su namijenjene stanovnicima na području Grada Karlovca, a koji će se financirati iz Proračuna Grada Karlovca.


Za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2015. godini prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, tj. udruge, koje su prepoznate u javnosti i aktivne su u rješavanju potrošačkih problema u području zaštite potrošača, a koje su registrirane za djelatnost zaštite potrošača i imaju sjedište u Karlovcu.

Natječaj je otvoren do 23. travnja 2015., a više informacija možete pronaći ovdje.

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori