Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Poziv kulturnim ustanovama i udrugama Primorsko-goranske županije

Fond za unapređivanje kulturnog stvaralaštva objavio je Poziv ustanovama i udrugama u djelatnosti kulture sa sjedištem na području Primorsko-goranske županije, te fizičkim osobama državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije, za podnošenje prijava za dodjelu nagrada iz Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije. U nastojanju da pridonese unapređivanju kvalitete kulturnih djelatnosti te da što više afirmira umjetničko stvaralaštvo, Primorsko-goranska županija utemeljila je stalno godišnje novčano nagrađivanje najboljih umjetničkih ostvarenja na području kulture i to:
  • književnosti,
  • glazbe,
  • likovne i primijenjene umjetnosti,
  • filma i
  • kazališno-scenske umjetnosti.
Nagrada se dodjeljuje ustanovama i udrugama u djelatnosti kulture sa sjedištem na području Primorsko-goranske županije, te fizičkim osobama, državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije, koje su na kulturnoj manifestaciji državne razine održane u tekućoj kalendarskoj godini ostvarile nagradu kao najuspješniji u kategoriji za koju su se natjecali. Prijavi treba priložiti dokaz da je ustanova, udruga ili fizička osoba na manifestaciji državne razine proglašena najuspješnijom u nekoj od kategorija koja je predmet nagrađivanja. Ukoliko je fizička osoba koja ostvaruje pravo na nagradu, ujedno i zaposlenik neke od ustanova kulture ili član udruge koja ima sjedište u Primorsko-goranskoj županiji, prijavu podnosi ta ustanova ili udruga, uz izjavu da se radi o njezinom zaposleniku ili članu.
Prijave za dodjelu novčanih nagrada podnose se preko pisarnice Primorsko-goranske županije, ili poštom preporučeno na adresu: Primorsko-goranska županija, Rijeka, Ciottina 17b, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, s naznakom:''PRIJAVA ZA DODJELU NOVČANE NAGRADE IZ FONDA ZA UNAPREĐIVANJE KVALITETE KULTURNOG STVARALAŠTVA''. Prijave trebaju biti zaprimljene u Primorsko-goranskoj županiji najkasnije do 24.12.2007. godine bez obzira na način dostave. Novčane nagrade prema kriterijima iz Pravilnika o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada iz Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva, dodijelit će Poglavarstvo Primorsko-goranske županije na prijedlog Upravnog odbora Fonda.
Detaljnije informacije, kao i tekst Poziva, potražite ovdje.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori