Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Javni poziv Grada Donje Stubice za prijavu programa ustanova i udruga od interesa za Grad u 2012.

Grad Donja Stubica objavio je Javni poziv za prijavu programa ustanova i udruga koje djeluju na području kulture, zdravstva, socijalne skrbi, športa i ostalih područja od interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2012. Izbor programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2012., kao i visina odobrenih sredstava kojim će se pojedina udruga financirati, utvrdit će Gradsko vijeće Grada Donja Stubica usvajanjem Proračuna Grada 2012. godinu, na temelju prijedloga Proračuna Grada Donja Stubica koji će utvrditi Gradonačelnik.

Obrasci prijavnica za financiranje redovnih programa rada i posebnih projekata mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, ili na mrežnim stranicama Grada Donje Stubice. Rok za podnošenje prijedloga je 31. listopada 2011.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori