Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Javni natječaj Grada Slavonskog Broda za financiranje programa udruga građana

Grad Slavonski Brod poziva udruge građana koje djeluju na području grada da svoje projekte/programe prijave na Javni natječaj za financiranje projekata/ programa udruga građana iz Proračuna Grada Slavonskog Broda u 2012. godini.

Prijave se dostavljaju poštom ili predajom u Pisarnicu Gradske uprave na adresu:
 
Grad Slavonski Brod,
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod
 
s naznakom „ Natječaj za financiranje udruga građana“.
 
Područja koja će se financirati ovih natječajem obuhvaćaju ljudska i manjinska prava, demokratizaciju i razvoj civilnog društva, stvaralaštvo mladih, socijalnu i psihosocijalnu zaštitu građana, zaštitu zdravlja građana te udruge proistekle iz Domovinskog rata.
 
Rok za podnošenje prijave je 1. studenoga 2012., a propisane obrasce i detaljne upute za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama Grada Slavonskog Broda.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori