Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2012.

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Bjelovara objavio je Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2012. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Bjelovara jesu kulturne djelatnosti i kulturne manifestacije od interesa za Grad Bjelovar. Na poziv se, prema Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i odluci Gradskog vijeća Grada Bjelovara o kriterijima za utvrđivanje programa i načina financiranja javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara, mogu javiti:

  • ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Bjelovar,
  • udruge građana,
  • samostalni umjetnici,
  • umjetničke organizacije,
  • ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture.
Rok za podnošenje prijedloga je 28. listopada 2011., a svu potrebnu dokumentaciju i upute za prijavu pronađite na mrežnim stranicama Grada Bjelovara.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori