Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Ureda grada Rijeke za financiranje projekata udruga građana u 2012.

Ured Grada Rijeke otvorio je Natječaj za prikupljanje pisanih prijedloga projekata udruga građana koji će se financirati iz Proračuna Grada Rijeke u 2012. godini. Financijske potpore u visini iznosa do 18.000,00 kuna dodjeljuju se za projekte koji su od općeg interesa za Grad Rijeku i to iz područja:

•mladi i razvoj demokratskog građanstva
•prava nacionalnih manjina
•zaštita ljudskih prava
•volonterstvo
•Europska Unija
•razvoj civilnoga društva
 
Projekti se provode u periodu od 1.1. do 31. 12. 2012., a rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 31. listopada 2011. Svu potrebnu dokumentaciju i upute za prijavu pronađite na mrežnim stranicama Grada Rijeke.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori