Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Grada Zagreba za udruge s područja ljudskih prava

Grad Zagreb raspisao je javni natječaj za ostvarivanje financijske potpore za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja promicanja ljudskih prava za 2011. godinu.

U sklopu ovog natječaja dodjeljivat će se financijske potpore do 50.000,00 kuna i to u okviru sljedećih područja:
  1. suzbijanje rasne i druge diskriminacije – razvijanje multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava i nenasilnog rješavanja sukoba;
  2. promicanje ravnopravnosti spolova – podizanje javne svijesti o ljudskim pravima žena;
  3. nacionalne manjine - osvješćivanje građana u svrhu učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, suzbijanje stereotipa i predrasuda prema nacionalnim manjinama;                                 
  4. vjerska prava i slobode – promicanje ekumenskog dijaloga i međukonfesionalne suradnje na području Grada.
uz napomenu da je dodjela financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga u područjima javnog života koja su od utjecaja na promicanje ljudskih prava (zdravstvo, socijala, obrazovanje, kultura, šport i slično) uređena posebnim odlukama temeljem kojih se potpore dodjeljuju a koje nisu predmet ovoga natječaja.

Sva pitanja u vezi s natječajem mogu se tijekom trajanja natječaja postaviti na e-mail: natasa.vucictomljanovic@zagreb.hr, najkasnije 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na natječaj. Sva postavljena pitanja s pripadajućim odgovorima nalaze se, tijekom natječajnog roka, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

Rok za dostavu prijava je zaključno s 31. ožujka 2011.

Više o natječaju uključujući i obrasce za prijavu možete pronaći ovdje.

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori