Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Grada Rijeke za prijedloge projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2011.

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu objavio je natječaj za prijavu prijedloga projekta za "Riječki program lokalnog partnerstva" za 2011 g. namijenjen vijećima mjesnih odbora na području grada Rijeke, udrugama i grupama građana zainteresiranim za neposredno sudjelovanje u uređenju manjih, neuređenih  javnih površina ili njihovih dijelova.

Program lokalnog partnerstva podrazumijeva sufinanciranje komunalne opreme, građevnog materijala, sadnica, zemlje te troškove korištenja građevinskih strojeva odnosno usluge izvođenja radova u iznosu do 30.000,00 kuna po projektu.
 
Najznačajniji ciljevi Programa su:
  • potaknuti vijeća mjesnih odbora, udruge i grupe građana na zajedničko učešće u rješavanju manjih komunalnih problema radi zadovoljavanja
  • potreba određene uže lokalne zajednice (mjesni odbor, ulica, stambeni blok i sl.),
  • razviti partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju istih problema,    
  • postići uz manja sredstva veće ekonomske efekte,
  • omogućiti brže rješavanje manjih komunalnih zahvata u lokalnim zajednicama u kojima postoji spremnost osobnog angažiranja i učešća građana.
Natječaj je otvoren do 5. studenoga 2010.
 
Više o natječaju kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje, a detaljnije informacije mogu se dobiti u Direkciji za mjesnu samoupravu , Trpimirova 2/IV, tel. 051/209-479, 209-296, 209-481, radnim danom od 12:00 do 16:00 sati.

Također je predviđena radionica na temu „Kako napisati prijedlog projekta“, a zainteresirani se mogu javiti do 20. listopada 2010. na navedene brojeve telefona ili na sljedeće adrese elektronske pošte: mjesna smu@rijeka.hr; dragica.fadljevic@rijeka.hr;  marijan.vundac@rijeka.hr robert.baus@rijeka.hr
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori