Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Istarska županija – Program javnih potreba u kulturi za 2011.

Istarska županija, Upravni odjel za kulturu objavila je Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2011.

Programom javnih potreba za 2011. u skladu sa zakonom, kriterijima i ocjenom izvršenja programa u 2010. biti će obuhvaćeno sljedeće:
 
1.                  djelatnost ustanova i udruga kojima je osnivač Istarska županija - Regione Istriana
2.                  djelatnost ustanova i udruga od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana
3.                  programi:
·        zaštite kulturne baštine
·        izdavaštva
·        likovno-galerijske djelatnosti
·        glazbene, scenske, filmske i ostale medijske djelatnosti  
·        iz područja novih medijskih kultura
·        međunarodne suradnje. 
 
Prijave se podnose putem Interneta popunjavajući odgovarajuće prijavnice (za svaki program posebna prijavnica) koje su dostupne na adresi ovdje.
Prijavnice popunjene putem interneta predlagatelji trebaju dostaviti ispisane, potpisane i pečaćene  sa svim obveznim prilozima na adresu:
Istarska županija - Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu - Assessorato alla cultura,
Mlinska ulica - Via del Mulino 4b,
52466 NOVIGRAD-CITTANOVA. 
 
Rok za podnošenje prijava je 23. srpnja 2010. godine

Detaljnije informacije o ovom Pozivu možete pronaći na internetskoj stranici Istarske županije.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori