Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Javni poziv na glasovanje za kandidate za članove i kandidate za zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva sve registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da glasuju za kandidate za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva („Narodne novine“ br. 140/2009.), a prema postupku provedenom sukladno Poslovniku Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sljedećih područja:
 
– demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,
– djelovanja mladih,
– djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
– kulture,
– skrbi o djeci,
– skrbi o osobama s invaliditetom,
– socijalne skrbi,
– športa,
– tehničke kulture,
– zaštite i promicanja ljudskih prava,
– zaštite okoliša i održivog razvoja,
– zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja.
 
 
U nastavku možete pronaći popis istaknutih kandidata za člana i kandidata za njegovu zamjenu kao i glasačke listiće, i to za svako područje djelovanja. Glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog para – kandidat za člana / kandidat za zamjenika člana Savjeta i ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci za udrugu koja glasuje. Svaka udruga i druga organizacija civilnog društva ima pravo glasovati za samo jedan predloženi par i to u području djelovanja za koje je registrirana, što se dokazuje preslikom izvatka iz Registra udruga ili preslikom statuta udruge koji se obavezno moraju priložiti uz glasački listić, a područje djelovanja podložno je dodatnoj provjeri.
 
Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilozima pošaljete isključivo poštom najkasnije do 3. ožujka 2010. s naznakom ''GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA'' na adresu:
                       
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb
 
 
Nakon isteka roka za glasovanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama objaviti: 
 • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja, i
 • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
 
 
Područje djelovanja:
 
 1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja
       - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
     
 
 
 
 
 1. Djelovanje mladih 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Ante Martić, dipl.iur. / Saša Dupor, dipl.ing. - kandidatura povučena 19. veljače 2010.
 
 
 
 
 1. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
 
 
 
 
 
 1. Kultura 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Skrb o djeci 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
 
 
 
 
 
 1. Skrb o osobama s invaliditetom 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
 
 
 
 
 
 1. Socijalna skrb 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
 
 
 
 
 
 1. Šport 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
 
 
 1. Tehnička kultura 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
 
 
 
 
 1. Zaštita i promicanje ljudskih prava 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Zaštita okoliša i održivi razvoj 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
 
 
 1. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori