Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Međunarodni dan prava na pristup informacijama, 28. rujna

Dana 28. rujna obilježava se Međunarodni dan prava na pristup informacijama. To je pravo zaštićeno europskom Konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i odredbama Ustava Republike Hrvatske. Međunarodni dan obilježava se u svijetu još od 2002. kako bi se podigla svijest građana o tom važnom pravu. Gotovo sve zemlje u tranziciji, većina zemalja Europe i preko 60 zemalja svijeta u posljednjih desetak godine usvojile su zakone koji njihovim građanima omogućuju pravo na pristup službenim informacijama.

U Hrvatskoj pravo građana na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti za omogućavanje pristupa traženoj informaciji normativno je regulirano 2003. donošenjem Zakona o pravu na pristup informacijama (Hrvatski sabor). Ujedno Zakon ima važnu ulogu u borbi protiv korupcije te demokratizacije društva.

Operativnim planom Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (2007.-2011.) predviđeno je pokretanje izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama uvođenjem testa javnog interesa i proporcionalnosti u slučaju uskrate.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori