Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Održan okrugli stol „Hrvatska kao pružateljica međunarodne razvojne pomoći – uloga organizacija civilnog društva“

U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Savjeta za razvoj civilnog društva i Centra za mirovne studije, 23. ožujka 2009., u prostorijama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija održan je okrugli stol na temu Hrvatska kao pružateljica međunarodne razvojne pomoći – uloga organizacija civilnog društva.

 
 
Svrha ovog skupa bila je potaknuti raspravu o doprinosu organizacija civilnog društva provedbi politike razvojne pomoći Republike Hrvatske. Hrvatski sabor je krajem 2008. g. usvojio Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći u inozemstvu kao i Strategiju razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. g. U tim su dokumentima organizacije civilnog društva prepoznate kao jedan od ključnih subjekata u pružanju razvojne i humanitarne pomoći širom svijeta, ali i s bogatim iskustvom u Hrvatskoj. Iz tog je razloga izuzetno važno da u proces izrade zakonodavstva, institucionalnog okvira i provedbenih programa budu uključeni svi dionici.
 
O ovoj temi govorili su predstavnici Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, gđa Michelle Barrett (USAID), g. Alessandro Fracassetti (UNDP Ured u Hrvatskoj), g. Mladen Majetić (Centar za mirovne studije), dr.sc. Damir Grubiša (Fakultet političkih znanosti, Zagreb), mr.sc. Ninoslav Šćukanec (Savjet za razvoj civilnog društva) te dr.sc. Igor Vidačak, predstojnik Ureda za udruge.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tragu rasprava na okruglom stolu, dogovoreno je da će se Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija uputiti prijedlog uključivanja predstavnika udruga zastupljenih u Savjetu za razvoj civilnog društva u rad Međuresorne radne skupine za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu. Iako za to nije bilo prigode tijekom procesa izrade Zakona i Strategije, naglašena je potreba kontinuiranih konzultacija s predstavnicima organizacija civilnog društva, uključujući i akademsku zajednicu, u procesu izrade provedbenog programa uz Nacionalnu strategiju razvojne suradnje Republike Hrvatske.
 
S obzirom na iznimno vrijedna iskustva i znanja stečena u razdoblju dok je Republika Hrvatska bila ponajprije primateljica razvojne pomoći, ukazano je na važnost valorizacije i kodifikacije svih vrijednih specifičnih iskustava i ekspertize koja se mogu transferirati trećim zemljama u predstojećem razdoblju. Posebno je istaknuta vrijednost iskustava organizacija civilnog društva u području izgradnje mira i prevencije sukoba te općenito demokratizacije i vladavine prava koja se već uvelike prenose kroz projekte i programe koje hrvatske organizacije provode u tranzicijskim državama širom svijeta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori