Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Održana 12. sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva

 

Sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva održana je u srijedu 8. srpnja 2015. u zgradi Vlade Republike Hrvatske.
 
 
Savjet je raspravljao o Nacrtu Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2014. godini, pri čemu je u raspravi naglašeno da su prikupljeni su podaci za ukupno 32 državne institucije, koje su u 2014. godini za projekte i programe organizacija civilnoga društva dodijelile više od 650 milijuna kuna što predstavlja povećanje izdvajanja za rad civilnog društva u odnosu na prethodne godine.
 
Predstavljen je i Nacrt Izvješća o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine za razdoblje od 2012. do 2014. godine te je prema prikupljenim podacima, u razdoblju od 2012. do 2014. godine, ukupno provedeno 45 aktivnosti, za 37 aktivnosti provedba je u tijeku, dok provedba 9 aktivnosti nije započela. U raspravi je naglašena potreba dodatnih ulaganja u kapacitete tijela državne uprave za praćenje i evaluaciju učinaka Nacionalne strategije, kao i projekata i programa udruga financiranih iz javnih izvora.
 
Stela Fišer Marković iz Ureda za udruge Vlade RH predstavila je Savjetu aktualnosti u pripremi sustava za provedbu natječaja iz Europskog socijalnog fonda 2014.-2020. te je istakla da su prvi natječaji Ureda za udruge planirani za raspisivanje u rujnu s obzirom na tek donesene Smjernice Ministarstva rada i mirovinskog sustava za ESF 2014.-2020. Također, u sklopu ove točke dnevnog reda, predstavnici GONG-a su u suradnji s nekolicinom udruga pripremili popis problema s kojima se susreću korisnici u provedbi ESF projekata iz programskog razdoblja 2007.-2013. Dogovoreno je da će se inicirati sastanak između korisnika projekata te provedbenih tijela kako bi se navedeni problemi uspješno i brzo riješili.
 
Dodatne dvije točke dnevno reda, prema Zahtjevu Mreže mladih Hrvatske te Zelene akcije, bile su vezane za javno savjetovanje o Zakonu o izmjena i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju te problemi u provedbi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
 
Mreža mladih Hrvatska ukazala je na određene probleme u provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću vezano za navedene Zakone pri čemu su predstavnik Ministarstva zdravlja istaknuo kako je Ministarstvo odustalo od izmjena i dopuna Zakona te će novi Zakoni ići u novu proceduru javnog savjetovanja, u redovnoj proceduri u drugoj polovici srpnja.
 
Bernard Ivić (Zelena akcija) ukazao je probleme u provedbi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge zbog neujednačenog postupanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema svim udrugama u kontekstu primjene Uredbe. Ravnatelj Ureda za udruge, Igor Vidačak, napomenuo je da je Ured kao koordinator provedbe Uredbe u aktivnoj komunikaciji s davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora te da radi na unaprjeđenju kapaciteta djelatnika tijela državne uprave i JLPS za provedbu Uredbe pa tako i u slučaju konkretnog primjera na koji je ukazala Zelena akcija.

Savjetu su ujedno predstavljeni rezultati Dana otvorenih vrata udruga 2015. i mobilna aplikacija UdrugeInfo koja je dostupna za preuzimanje na mobilne telefone.  Pozvane su udruge da počnu koristiti mobilnu aplikaciju na način da registriraju svoje profile putem web stranice udrugeinfo.uzuvrh.hr/ te unose aktivnosti i usluge koje žele predstaviti građanima. Predstavljena je i informacija o potpisivanju Okvirnog sporazumu između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije u okviru kojeg su predviđene i aktivnosti usmjerene promicanju doprinosa civilnog društva gospodarskoj i društvenoj koheziji, kroz darovnicu u vrijednosti 4,8 milijuna CHF, te za projekte kojima je cilj promicanje partnerstva i bilateralne suradnje hrvatskih i švicarskih neprofitnih organizacija, putem darovnice vrijedne 2 milijuna CHF.

 
 

 

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori