Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Donesena Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske donijelo je novu Odluku o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro.

Odlukom se uređuju kriteriji, mjerila i postupak za dodjelu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, a pod organizacijama civilnog društva u smislu ove Odluke smatraju se ponajprije udruge, zaklade, fundacije, umjetničke organizacije  te ustanove koje nisu osnovane kao javne ustanove niti radi stjecanja dobiti.
 
Uspostava transparentnog postupka dodjele prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na korištenje organizacijama civilnoga društva radi provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro usvojena je kao jedna od mjera u Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. – 2016.
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori