Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Radna konferencija u sklopu CARDS 2003/2004 «Dobro upravljanje i vladavina prava», 8. svibnja 2008., hotel Dubrovnik, Zagreb

U okviru projekta «Odgovor civilnog društva na korupciju» programa Europske unije CARDS 2003/2004 «Dobro upravljanje i vladavina prava», Partnerstvo za društveni razvoj, korisnik projekta, u suradnji s mrežom nevladinih udruga za borbu protiv korupcije BURA i Rumunjskim akademskim društvom iz Bukurešta organiziraju radnu konferenciju, koja će se održati 8. svibnja 2008., u «Centrum» dvorani hotela Dubrovnik u Zagrebu, s početkom u 9:30 sati.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati istraživanja sustava transparentnosti i odgovornosti funkcioniranja samouprave, koje Mreža udruga BURA i Partnerstvo za društveni razvoj provode u osam hrvatskih gradova: Splitu, Udbini, Karlovcu, Sisku, Zagrebu, Čakovcu, Osijeku i Vukovaru.

Cilj konferencije je kroz dijalog s predstavnicima državne i lokalne javne uprave, pravosuđa, civilnog društva i ostalim dionicima analizirati preliminarne rezultate istraživanja i odrediti prostore za izmjene, dopune i poboljšanja protukorupcijskih mjera i mjera za sprječavanje sukoba interesa koje će proisteći iz projekta «Odgovor civilnog društva na korupciju».

Program radne konferencije.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori