Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Održana konferencija "Udruge kao pokretači lokalnog razvoja", povodom Dana otvorenih vrata udruga 2015, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Povodom Dana otvorenih vrata udruga 2015. koji se širom Hrvatske održavaju od 28. do 30. svibnja, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je konferenciju „Udruge kao pokretači lokalnog razvoja“ 27. svibnja 2015. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (Hrvatske bratske zajednice 4).

                   

Na Danima otvorenih vrata udruga 2015. predstavit će se gotovo 500 udruga širom Hrvatske, pri čemu će udruge nizom kreativnih radionica, predavanja, predstava, akcija i na različite druge inovativne načine predstaviti svoje društveno korisne projekte i programe, ali i mogućnosti volontiranja zainteresiranih građana. Svojim sudjelovanjem u njihovim aktivnostima, građani će moći steći uvid u široku lepezu aktivnosti koje udruge provode i motivirati se i sami za aktivan angažman u svojim lokalnim zajednicama, bilo kao korisnici usluga, bilo kao volonteri, a u konačnici i kao organizatori tih istih aktivnosti sljedeće godine!

                          
 
Uvodničari Konferencije bili su Ivana Kordić, predsjednica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva te Igor Vidačak, ravnatelj Vladinog Ureda za udruge. Panelisti Konferencije bili su Vili Bassanese, gradonačelnik grada Umaga, Jany Hansal, predsjednica Udruge Deša iz Dubrovnika te gospođa Snježanu Kovačević, projektna menadžerica Udruge za rad s mladima Breza i članicu Osječkog vijeća za razvoj socijalnih usluga koji su na primjerima dobre prakse iz tri lokalne zajednice, tri lokalna konteksta, raspravljali sudjelovanje udruga u kreiranju lokalnih politika.
 
                   
 
Konferencija je raspravljala iskustva i izazove suradnje s organizacijama civilnog društva na lokalnoj razini na konkretnim primjerima iz prakse te će raspravljati primjenu novog propisa kojim se uređuju kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na lokalnoj i regionalnoj razini. U Dubrovniku djeluje Vijeće civilnog društva Grada Dubrovnika – savjetodavno tijelo koje djeluje na poticanju aktivnog uključivanja udruga u javni život Dubrovnika. Grad Umag uredio je financiranje rada udruga koje djeluju na njenom području u okviru Pravilnika i prije donošenja posebnih propisa koji su detaljnije uredili kriterije financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro. Pravilnikom su utvrđeni uvjeti i postupak za dodjelu i korištenje sredstava organizacijama civilnog društva čije programske ili projektne aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Grada Umaga. Osječko vijeće za razvoj  socijalnih usluga je savjetodavno tijelo Grada Osijeka čije su aktivnosti usmjerene osnivanju neformalne mreže organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga, uključivanju građana/volontera u projekt, te analizi i pripremi svih dionika koji pružaju socijalne usluge u Osijeku i Osječko baranjske županije za sudjelovanje u natječajima Europskog socijalnog fonda.
      
        
 

Imajući u vidu vrlo visoka izdvajanja te sve naglašenije zahtjeve transparentnosti i odgovornosti trošenja sredstava poreznih obveznika za rad udruga, Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. U posljepodnevnom dijelu konferencije Uredbu je predstavila Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja Ureda za udruge, a  sudionici su raspravljali primjenu Uredbe na lokalnoj i regionalnoj razini s obzirom da je financijska održivost jedan od najvažnijih aspekata održivosti rada udruga, a suradnja s udrugama u provedbi javnih politika najčešće se očituje kroz različite oblike financijske i nefinancijske podrške koje tijela javne vlasti pružaju programima i projektima od interesa za opće dobro.
                          
         
 
 U okviru Konferencije Stela Fišer Marković je predstavila mobilnu aplikaciju UdrugeInfo koju je osmislio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kojom se želi povećati vidljivost udruga u lokalnoj zajednici, te osnažiti sudjelovanje građana u aktivnostima koje udruge provode. U predstavljanju aplikacije sudjelovao je Ratko Mutavdžić, predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca te Igora Roginek iz udruge Autonomni centar – ACT, ujedno predstavnik udruga u Savjetu za razvoj civilnoga društva. Aplikacija omogućuje jednostavno pretraživanje podataka o aktivnostima i uslugama registriranih udruga. Putem aplikacije, građani će moći pretraživati aktivnosti udruga prema mjestu i vremenu njihovog održavanja, odnosno informacijama koje su sadržane u Registru udruga te stupiti u kontakt s udrugom koja im je od interesa. Aplikacija je dostupna za Android mobilne telefone, a uskoro i za Apple mobilne telefone, o čemu će se moći više saznati na stranicama Ureda za udruge: www.uzuvrh.hr. Putem weba, aplikaciji je moguće pristupiti putem linka https://udrugeinfo.uzuvrh.hr/.
 
Također su prisutni imali prilike informirati se o programu Europa za građane 2014-2020.
 
Na Konferenciji je sudjelovalo preko 150 predstavnika udruga, jedinica lokalne i područne samouprave, državnih tijela te poslovnog sektora.

 

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori