Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Prihvaćeno Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2014. godini

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 07.05.2015. prihvatila je Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2014. godini.

Savjet za razvoj civilnoga društva savjetodavno je tijelo VladeRepublike Hrvatske, koje radi na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici
Hrvatskoj u provođenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, razvoju filantropije, socijalnog kapitala i međusektorske suradnje.

U 2014. godini održano je pet sjednica, a u fokusu rada Savjeta bile su važne normativne izmjene od interesa za rad organizacija civilnog društva, ponajprije donošenje Zakona  o udrugama (NN, 74/2014.), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, 121/2014.), kao i povezani podzakonski akti, ponajprije Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.Također, kontinuirano se raspravljalo i o uvjetima korištenja sredstava iz fondova EU zaprograme i projekte organizacija civilnog društva. Osim toga, sjednice Savjeta pružale su prigodu za informiranje o radu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora kao formalnog institucionalnog mehanizma za sudjelovanje civilnog društva u odlučivanju o europskim javnim politikama. Konačno, treba napomenuti da tijela državne uprave, uredi Vlade ili druga tijela javne vlasti po potrebi dostavljaju svoje zahtjeve za imenovanjem predstavnika organizacija civilnoga društva u razna povjerenstva, savjetodavna i radna tijela, a postupak kandidiranja i izbora razrađen je Poslovnikom Savjeta. Sukladno Poslovniku, članovi Savjeta informacije o radu Savjeta prosljeđuju organizacijama civilnoga društva koje djeluju u njihovom podsektoru / području djelovanja.

Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2014. godini možete preuzeti ovdje

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori