Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Održana 11. sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva

Tematska sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva, posvećena poreznim obvezama udruga koje obavljaju gospodarsku djelatnost održana je u petak 10. travnja 2015. u zgradi Vlade Republike Hrvatske.
Sjednica Savjeta održana je slijedom brojnih upita od strane udruga vezanih za nova porezna pravila te prijavljivanje gospodarskih djelatnosti te eventualno oporezivanje tih djelatnosti. Na sjednici su, osim članova Savjeta sudjelovali i predstavnici Ministarstva financija – Porezne uprave te predstavnici zainteresiranih udruga.
Udruga Deša, kao jedan od inicijatora sjednice, te GONG i Centar tehničke kulture Rijeka na početku sjednice iznijeli su probleme udruga u prilagođavanju novim zakonskim rješenjima te su istaknuli da su nedostatak jasnih pravila postupanja, to jest pravna nesigurnost u pogledu definiranja gospodarskih djelatnosti udruga te njihovo eventualno oporezivanje ključni problemi s kojima se udruge susreću.

Predstavnici Ministarstva financija, naglasili su da se propisi nisu bitno mijenjali te da je vrlo složeno propisati detaljne upute i pravila s obzirom da je svaki slučaj djelovanja udruga jedinstven te mu je potrebno individualno pristupiti. Vezano za obavijest Porezne uprave o obvezi prijave gospodarske djelatnosti do 31.03.2015. istaknuto je da je datum bio instruktivan ali da nije zakonski propisan te da udruge trebaju nastaviti usklađivati svoje djelovanje s Zakonom o udrugama. Također je naglašen stav da se novim pravilima ne želi ograničavati rad udruga, posebice onih koje djeluju za opće dobro, no određeni propisi, posebno oni koji se odnose na PDV, morali su biti usuglašeni s propisima na razini EU.
Ravnatelj Ureda za udruge Vlade RH Igor Vidačak naglasio je da je potrebna bolja komunikacija u odnosu udruga i Porezne uprave te je pozvao na suradnju kako bi se izbjegli problemi u provođenju Europskog socijalnog fonda te ostalih fondova EU do kojih može doći u slučaju neadekvatnog tumačenja poreznih propisa koji se odnose na udruge. Također je upozorio da teret tumačenja narušavanja tržišne utakmice, odnosno nelojalne konkurencije i dalje mora biti na Poreznoj upravi imajući u vidu svaki pojedinačni slučaj obavljanja gospodarske djelatnosti. Ujedno je predložio da se, u suradnji s Poreznom upravom, a imajući u vidu nedavno usvojenu Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, pokrene inicijativa za utvrđivanjem poreznih olakšica za udruge koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro, uključujući i izuzeća od oporezivanja onih gospodarskih djelatnosti čiji se prihod ulaže u održivost tih programa i projekata čiju je vrijednost i društvenu korist država već prepoznala kroz ugovore o financiranju iz javnih izvora.

Svi sudionici rasprave usuglasili su se da je potrebna daljnja edukacija službenika Porezne uprave, kako bi bili osposobljeni na adekvatan način postupati prema udrugama. U tu svrhu predstavnici Porezne uprave naglasili su da je postupku izrade interni obrazac postupanja koji se temelji na zaprimljenim pitanjima i pritužbama udruga, te su zatražili pomoć od svih okupljenih kako bi detektirala sva problematična područja u postupanju.
Istaknuto je da bi unutar Porezne uprave trebalo interno ustrojiti jedinicu koja bi se bavila neprofitnim organizacijama te da je potrebna aktivnija i dinamičnija suradnja između udruga i Porezne uprave, te je dogovorena daljnja komunikacija po ovim pitanjima.


Cjeloviti zapisnik sa 11. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva biti će dostupan na web stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori