Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Objavljen novi Porezni priručnik za udruge

Porezna uprava je 18. ožujka objavila novi Porezni priručnik za udruge, s osnovnim informacijama o poreznim obvezama i pravima udruga kao pravnih osoba u skladu s propisima o obveznim doprinosima i drugim propisanim naknadama.

Osnovna namjena priručnika jest pojašnjenje poreznih obveza i prava udruga pravnih osoba, kao i njihovih obveza i prava u skladu s propisima o obveznim doprinosima.
 
Shodno odredbama članka 31. Zakona o udrugama (NN 74/2014), udruga, osim djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi određeni njezinim statutom, može, ako je to propisano tim statutom, obavljati i gospodarske djelatnosti kojima stječe prihode, ali ne radi stjecanja dobiti njezinih članova ili trećih osoba. Kad u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari dobit ona se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom. 
Što se smatra gospodarskom djelatnošću pojašnjeno je odredbama Općeg poreznog zakona, odnosno takvom djelatnošću se smatra razmjena dobara i usluga na tržištu radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi. 
 
Porezi i doprinosi što su ih udruge dužne plaćati, u priručniku su podijeljeni po skupinama. 
 
Priručnik možete naći ovdje
 
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori