Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za predstavnike OCD-a u Odboru za praćenje Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014. – 2020. u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Na inicijativu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, pozivaju se zainteresirani predstavnici organizacija civilnog društva za kandidiranje u Odbor za praćenje Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014. – 2020. u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
 
Temeljem Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/2014) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog Socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj 107/2014) (u daljnjem tekstu Uredba), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obavlja funkciju Upravljačkog tijela za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP 2014.-2020.).
 
Temeljem članka 5. stavka 3. točke 14. Uredbe, Upravljačko tijelo poštujući načelo partnerstva, osniva Odbor za praćenje, njime predsjedava i sudjeluje u njegovu radu.
OPULJP 2014.–2020. obuhvaća četiri prioritetna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalnu uključenost, obrazovanje i dobro upravljanje.
 
Traže se članovi iz sljedećih područja djelovanja organizacija civilnoga društva:
-              mladi,
-              nezaposleni i promicanje lokalnih inicijativa za zapošljavanje,
-              socijalna politika,
-              zdravlje,
-              osobe s invaliditetom,
-              promicanje zaštite dječjih prava,
-              promicanje prava hrvatskih branitelja,
-              turizam,
-              socijalno poduzetništvo,
-              predtercijarno obrazovanje i visoko obrazovanje.
 
Prijave predstavnika organizacija civilnog društva prema navedenim područjima djelovanja potrebno je poslati na priloženom obrascu do četvrtka, 19. veljače 2015., na adresu e-pošte: marica.grofelnik@uzuvrh.hr
 
O prijavljenim kandidatima, glasat će članovi Savjeta za razvoj civilnoga društva na sjednici Savjeta, a o rezultati će biti objavljeni na web stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori