Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Potpora u iznosu 20,5 milijuna kuna za projekte koji će doprinijeti otvorenosti javne uprave u Hrvatskoj

Tijekom prosinca 2014. godine, 12 projekata primilo je potporu vrijednu 2,7 milijuna eura (20,5 milijuna kuna) iz programa pretpristupne pomoći IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“.

Cilj ovog natječaja je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti kojima će se poboljšati transparentnost i otvorenost hrvatske javne uprave, u područjima svih javnih politika. Odabrani projekti će razvijati kapacitete i suradnju između građana i javne uprave s ciljem poboljšanja transparentnosti i otvorenosti javne uprave i politika vezanih uz prostorno planiranje, upravljanje proračunom, ljudska prava i unaprjeđenje visokog obrazovanja u RH. Također, projekti će doprinijeti i sudjelovanju građana u donošenju odluka.
Nositelji projekata su oudruge, a u provedbu projekata su kao partneri uključeni gradovi, općine i sveučilišta. Projekti pokrivaju 17 hrvatskih županija, a osigurat će  edukaciju za više od 800 predstavnika civilnog društva, javne uprave, medija i političkih stranaka o praćenju i zagovaranju javnih politika, mehanizmima za sprječavanje korupcije, te sudjelovanja građana u upravljanju proračunom, prostornim planovima i prirodnim resursima.
 
Ured za udruge odgovoran je za praćenje uspješnosti provedbe ovih projekata, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje.
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori