Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Novosti vezane za program Europa za građane 2015.

Tijekom redovitog godišnjeg sastanka s Nacionalnim kontakt točkama programa Europa za građane, održanog u Briselu 9. listopada 2014., Europska komisija predstavila je godišnje prioritete za 2015. godinu, u sklopu programa Europa za građane:

1. Potprogram Europsko sjećanje – uz projekte kojima se promišljaju uzroci totalitarnih režima u modernoj povijesti Europe, prioritet će u 2015. godini imati projekti koji se bave završetkom i posljedicama Drugog svjetskog rata i njegovim utjecajem na modernu Europu (2015. godina je 70. obljetnica završetka Drugog svjetskog rata)

2. Potprogram Demokratski angažman i građansko sudjelovanje – godišnji prioritet imaju projekti koji se bave raspravama o budućnosti Europske unije i uključuju građane u procese jačanja demokratizacije Europe. Stimulirati će se novi oblici građanskog sudjelovanja, kao i jačanje postojećih.
 
Najavljen je i indikativni proračun za 2015. godinu: 21.894.000 eura. Očekivani proračun podijeljen je na slijedeći način:
 
1. Europsko sjećanje: 4.502.867 eura ( 20,6%)
2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje: 16.091.133 eura (73,5%)
3. Horizontalne aktivnosti koje provodi Europska Komisija: 1.300.000 eura ( 5,9%) 
 
Zbog promjena u financijskom planiranju Europske komisije, promijenjene su i stope predfinanciranja u sklopu Programa:
- Za bespovratna sredstva za aktivnosti, predfinanciranje može iznositi najmanje 30 % iznosa bespovratnih sredstava (umjesto dosadašnjih 50%), a preostali iznos od najviše 70% biti će isplaćen nakon dostave završnog izvještaja.
- Za operativna bespovratna sredstva, predfinanciranje može iznositi najmanje 45% (umjesto dosadašnjih 80%), a preostali iznos od najviše 55% biti će isplaćen nakon dostave završnog izvještaja.
 
Komisija je izradila letak s osnovnim informacijama o Programu Europa za građane 2014 – 2020.
 
Napominjemo da će ove najave postati službene objavom na službenim stranicama Programa
 
Sudjelovanje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Makedonije u Programu:
 
Za zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalne zemlje kandidatkinje, uvjet sudjelovanja je potpisani Memorandum o razumijevanju s Europskom Komisijom.
 Očekivani datumi su:
-          do 27. listopada potpisani memorandum sa Srbijom
-          do 31. listopada potpisani memorandum sa Crnom Gorom
-          do kraja godine potpisani memorandum sa Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom
-          datum potpisivanja memoranduma sa Albanijom još nije poznat
Norveška, Island, Lihtenštajn, Švicarska i Turska još nisu pokazale interes za sudjelovanje u Programu.
 
Potpisivanje sporazuma, kao i druge novosti vezane uz Progam, objaviti ćemo na našim stranicama pravovremeno. 
 
 
 
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori