Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Održana tematska sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva posvećena fondovima EU

Tematska, šesta sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva održana je 6. lipnja 2014. u Europskom domu Zagreb u sklopu Dana otvorenih vrata udruga, na temu „Organizacije civilnoga društva kao partneri u korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova“. Na sjednici je prisustvovalo više od 50 sudionika: članovi / zamjenici članova Savjeta, predstavnici organizacija civilnoga društva, članovi tematskih radnih skupina za pripremu programskih dokumenata za korištenje strukturnih fondova,  korisnici bespovratnih sredstava iz europskih fondova, korisnici sredstva za sufinanciranje svojih projekata te ostali zainteresirani predstavnici civilnog društva i javnih institucija. 

Sjednicu i raspravu je vodila predsjednica Savjeta, Željka Leljak Gracin. Na početku, predstavnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Marina Buza Vidas, upoznala je prisutne s institucionalnim okvirom za korištenje europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za razdoblje 2014. – 2020. Predstavnica Ureda za udruge, Stela Fišer Marković, osvrnula se na uključenost OCD-a u provedbu EU politika te njihovu ulogu u korištenju ESI fondova, a predstavnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Filip Miličević, dao je prikaz planova korištenja Europskog socijalnog fonda (ESF) s naglaskom na mogućnosti koje se otvaraju organizacijama civilnog društva u promicanju socijalnog uključivanja, zapošljavanja i obrazovanja. Također, bilo je riječi i o procesu izrade ključnih strateških dokumenata i sudjelovanje OCD-a u tematskim radnim skupinama za pripremu programskih dokumenata za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova, na što se posebno osvrnuo Bernard Ivčić iz Zelene akcije, kao član jedne od tematskih radnih skupina.
 
Nakon rasprave zaključeno je da će se predstavnici OCD-a još jednom sastati s Uredom za udruge vezano uz prioritetna područja ulaganja u jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, kako bi se još jednom raspravili prioriteti prije slanja Operativnog programa u daljnju proceduru. Također je istaknuto da bi Savjet za razvoj civilnoga društva trebao preuzeti snažniju ulogu u praćenju potrošnje sredstava za sektor civilnog društva, ali i usklađivanja zahtjeva koja pred korisnike postavljaju provedbena tijela.
 
Detaljnije o sadržaju 6. sjednice Savjeta možete uskoro pronaći u obliku bilješke na podstranicama Savjeta za razvoj civilnoga društva.
 
                
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori